Help with How to wiki (new window)

Διακοπή Καπνίσματος

Διακοπή Καπνίσματος

Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος μέσα από επιστημονικές διαδικασίες και τακτικές βοηθάει τους ασθενείς που το επισκέπτονται να διακόψουν το κάπνισμα. Υπάρχουν προκαθορισμένες συναντήσεις/συνεδρίες κατά τις οποίες παρακολουθείται η πορεία του ασθενούς. Ταυτόχρονα παρέχεται τόσο ψυχολογική/συμπεριφορική, όσο και φαρμακολογική υποστήριξη, ο συνδυασμός των οποίων καθιστά την διακοπή του καπνίσματος περισσότερο αποτελεσματική.

Το κάπνισμα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες, ενώ τόσο η διαιώνιση όσο και η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι άμεσα εξαρτημένη από την αγωγή υγείας. Σήμερα υπάρχουν περίπου 1.1 δισεκατομμύρια καπνιστές παγκοσμίως και αν συνεχιστούν οι ίδιες αυξητικές τάσεις αναμένεται το 2025 ο αριθμός αυτός να ανέλθει σε 1,6 δισεκατομμύρια. Οι επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία ευθύνονται για 3.000.000 θανάτους/έτος, όταν πάνω από 500.000 θάνατοι/έτος παρουσιάζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το μέλλον είναι δυσοίωνο, αφού υπολογίζεται ότι το 2025 περίπου 10.000.000 άτομα θα πεθαίνουν στον κόσμο ετησίως από το κάπνισμα. [Mackay J, Eriksen M. The Tobacco Atlas. World Health Organization; 2006.]

Ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα κατέχει τα αρνητικά πρωτεία με το υψηλότερο ποσοστό καπνιστών στην Δυτική Ευρώπη. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής το έτος 2006, το 40% των Ελλήνων ανδρών και γυναικών, είναι καπνιστές με 4 στους 10 να καπνίζουν πάνω από 20 τσιγάρα ημερησίως.

Η διερεύνηση της στάσης απέναντι στο ενδεχόμενο της διακοπής, φανερώνει πως 2 στους 3 καθημερινούς καπνιστές (64,5%) σκοπεύουν ή σκέπτονται να κόψουν το κάπνισμα. Από αυτούς το μεγαλύτερο ποσοστό παρατηρείται στις ηλικίες 18-24 (70,9%) και στις ηλικίες 45-54 (69,5%).

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι πολλές παθήσεις σχετίζονται αιτιολογικά με το κάπνισμα. Αν και η ισχαιμική καρδιοπάθεια και ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελούν τις πλέον γνωστές στο ευρύ κοινό, πολυάριθμες άλλες παθολογικές καταστάσεις όπως η βλάβη των εγκεφαλικών αγγείων, η αγγειοπάθεια των κάτω άκρων, ο καρκίνος της στοματικής κοιλότητας, του λάρυγγα, του φάρυγγα, του οισοφάγου και της ουροδόχου κύστης, καθώς επίσης και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια προκαλούνται, σε μεγαλύτερο η μικρότερο βαθμό, από το κάπνισμα Αν σε αυτές προστεθούν και οι παθήσεις των οποίων η συμπτωματολογία επιδεινώνεται από το κάπνισμα, όπως είναι για παράδειγμα το βρογχικό άσθμα και ο σακχαρώδης διαβήτης, γίνεται αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος για την δημόσια υγεία. [**The health consequences of smoking : a report of the Surgeon General. (2004)
http://www.cdc.gov/tobacco/sgr/sgr_2004/index.htm]

Τα τελευταία χρόνια έχουν διαλευκανθεί-σε μεγάλο βαθμό-οι επιδράσεις της νικοτίνης στον εγκέφαλο, οι οποίες οδηγούν τελικά σε χρόνια εξάρτηση. Περιλαμβάνουν αυξημένη έκφραση των νικοτινικών υποδοχέων, μεταβολές στο μεταβολισμό της γλυκόζης των εγκεφαλικών κυττάρων, αύξηση της απελευθέρωσης κατεχολαμινών1 και διέγερση των κανναβινοειδών υποδοχέων, της οδού του GABA και των ντοπαμινεργικών οδών2. Το σύνολο των ανωτέρω επιδράσεων αυξάνουν την τάση για κάπνισμα, αφενός προκαλώντας αίσθημα ικανοποίησης, άμεσα, με την χορήγηση της νικοτίνης, και αφετέρου οδηγώντας σε συμπτώματα στέρησης, μετά την έλευση λίγων ωρών από το τελευταίο τσιγάρο1.

  1. Henningfield JE, Fant RV, Buchhalter AR, Stitzer ML. Pharmacotherapy for Nicotine Dependence. CA Cancer J Clin 2005;55;281-299
  2. Frishman WH, Mitta W, Kupersmith A, Ky T. Nicotine and Non-nicotine Smoking Cessation Pharmacotherapies. Cardiology in Review, 2006;14(2):57-73.